Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Những món bạn cần chuẩn bị để tự học viết thư pháp là gì?

22/02/2023
Lớp học

Những món bạn cần chuẩn bị để tự học viết thư pháp là gì?

Những món bạn cần chuẩn bị để tự học viết thư pháp là gì?

Bút lông, nghiên, giấy, mực tàu là những công cụ cần thiết để viết thư pháp bút lông. Thời gian đầu khi mới tập viết bạn chỉ cần mua bộ dụng cụ cơ bản nhất thôi. Khi bạn đã viết thành thạo thì mới cần thiết mua đầy đủ bộ dụng cụ đẹp, sang trọng.

Văn phòng tứ bảo (Bút, nghiên, giấy, mực):