Lớp thư pháp gia nguyễn

chuyến dã ngoại giúp các bạn trãi nghiệm thực tế khi được tận tay viết tặng liễng thư pháp cho các khách tham quan . cảm giác thật tuyệt vời .

Ngày đăng: 18-02-2017

1563 Lượt xem